Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii ale autoritatii executive