Registrul pentru evidenta hotararilor autoritatii deliberative