Category: PHAD

Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA STEFAN CEL MARE , COMUNA STEFAN CEL MARE , JUDETUL VASLUI ” , aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny” , precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului