Category: PHAD 2023

PHCL NR. 65 – privitor la aprobarea cererii de finanțare si a devizului general pentru obiectivul de învestiții: “ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE BRĂHĂȘOAIA ȘI CĂLUGĂRENI, MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE : MĂRĂȘENI, ȘTEFAN CEL MARE ȘI CĂNȚĂLĂREȘTI , COMUNA ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL VASLUI”, in vederea finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene nerambursabile