Category: PHAD 2023

PHCL NR. 90 – privind aprobarea depunerii si implementarea proiectului “EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA UAT COMUNA STEFAN CEL MARE, JUD. VASLUI PRIN INSTALARE DE PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTEREA DE 260 KW”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului din cadrul Fondului pentru Modernizare Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice.

PHCL NR. 89 -privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA UAT COMUNA STEFAN CEL MARE, JUD. VASLUI PRIN INSTALARE DE PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTEREA DE 260 KW”,, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice.

PHCL NR. 88 – HOTARAREA NR. 88 Privind participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: ”Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie,pentru consum propriu in Comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui” și aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia